Kampen for en Bedre Barsel #ARTIKEL

08/09/2018
Her ses kvinderne bag BedreBarsel - Louise og Kristine

“Vi er alle sammen lortemødre, men vi er også de bedste mødre vores børn kan få.”

Af: Nicola Sandra Voss

Tiden på barsel er hverken nem eller let. Den er som regel hårdt arbejde. Men det tales der ikke højt om. Indtil nu!

 

Hvad er Bedre Barsel?

Bedre Barsel blev søsat ud fra en tese om at mange kvinder mistrives under deres barsel. Bedre Barsel har med god hjælp fra støttegivere til projektet, foretaget en omfattende interviewundersøgelse af mødres erfaringer med at være på barsel samt interviewet sundhedsplejersker fra fem forskellige kommuner omkring deres møde med kommende og nybagte mødre. Det er der kommet mange gode beskrivelser ud af.
Vi har afholdt workshops og debatsaloner med fokus på de svære og modstridende følelser der kan opstå i barselsperioden.
Lige nu arbejder vi på at åbne et barselshus i Aarhus, hvor der vil være aktiviteter og arrangementer omkring forældreskab, barsel, barselsregler og mulighed for at få en snak med os om det der lige fylder, både godt og skidt.

Hvorfor har i skabt projektet?

Kristine skabte projektet på baggrund af hendes barselsoplevelse. Jeg følte mig overvældet af ansvaret, isoleret fra “virkeligheden”, stresset af for lidt søvn og følte ikke at jeg var god til at være på barsel.
I december 2016 startede Bedre Barsel, som en crowdfunding- og crowdsourcing-kampagne hos Crowdswhocare og siden har det udviklet sig.

”Jeg var super nervøs for at sætte det i gang, for hvad hvis ingen andre end mig synes, at der var brug for mere hjælp til mødre på barsel? Okay, jeg vidste godt, at der var et par stykker, fordi jeg et par måneder forinden havde talt om ensomhed under barslen i et radioprogram på P4. Den oplevelse kickstartede noget i mig pga. reaktionerne fra lyttere. Der var mødre, som genkendte sig selv i min historie, men der var også folk, der syntes jeg var “forkælet”, “ikke skulle være blevet mor”, og en masse andre negative bemærkninger. At nogle kunne spejle sig i min historie gjorde mig mega glad og jeg følte, at jeg hjalp nogen. De negative meninger, gjorde mig først ked af det, derefter vred, men endte med at give mig styrke til at gøre op den ensformige opfattelse af, hvad det vil sige, at være på barsel og blive mor. Det viste sig også ret hurtigt efter at kampagnen blev sat i gang, at det var en problemstilling mange kunne relatere til. Efter 14 dage havde jeg opnået 100 % støtte. Kampagnen sluttede på 222 %. Det var helt fantastisk og meget overvældende”.

Louise kom ind i projektet i september 2017.
”Under min barsel med mit tredje barn startede jeg en tværkulturel mødregruppe. Kristine opsnappede mit projekt. Vi mødtes og sød musik opstod. Jeg skulle skrive speciale efter endt barsel og havde egentlig andre tanker om emne, men med en barsel i ryggen og en masse tanker om det, blev vi enige om at jeg skulle skrive speciale ud fra de mange interviews. Min interesse for området ligger særligt i den måde og med de forventninger vi som kvinder bliver mødt med, når vi er gravide og på barsel. Jeg oplevede at kede mig under min barsel og fik som oftest at vide, at jeg skulle nyde det og at jeg var privilegeret over at kunne tage så lang barsel. Det ved jeg jo godt og jeg havde også masser af gode nydelsesfulde dage, men andre dage røvkedede jeg mig. Det skal være okay at sige højt, uden at man skal skamme sig samtidig”.

Vi skal turde være ærlige, siger kvinderne bag BedreBarsel

Vi skal turde være ærlige, siger kvinderne bag BedreBarsel

Tror i at mediernes fremstilling af at mødre der holder et helt års barsel bare er lig med lykke – presser nogle?

Det korte svar er, ja! Vores undersøgelse og debatsaloner viser at det presser nogle kvinder. Når man så ikke oplever barslen som ren lykke, så kan man nemt føle sig som en dårlig mor og være skamfuld over det.
På de sociale medier er der rigtig mange pæne billeder af gravidmaver, nuttede babyer og flotte boliger. Nogle kan jonglere på alle fronter og det skal de have lov til. Andre har nok i at tage sig af barnet og dernæst sig selv.
Vi ser også en bevægelse, hvor flere kvinder råber op og ønsker at dele deres barselstid og moderskab, uden filter. Information havde over sommeren en artikelserie der hed MOAR! Serien illustrerer rigtig godt, det pres kvinder oplever at have i moderrollen. Hermed en læseanbefaling!

 

LÆS OGSÅ: Kvinder går ned i løn når de får børn!

 

Har vi generelt et helt forkert billede af/forventning til hvordan det er at være på barsel?

Mange kvinder bliver overraskede over kløften mellem forestillingen om barselstiden og hvordan den opleves i praksis. Det er benhårdt arbejde.
Når man er gravid, så bliver man i hovedreglen mødt med positive forventninger til barselstiden fra andre. ”Ej, hvor bliver det dejligt at gå hjemme i et helt år”. ”Husk du skal nyde tiden”.
De kvinder vi har interviewet og snakket med, siger at de ville ønske at de havde fået et lidt mere ærligt billede af hvordan det er at få en lille ny og være på barsel. Langt de fleste kvinder accepterer præmissen og ønsker at gå hjemme på trods af de svære følelser, fordi det er en del af at sætte en lille nyt liv i verden.
Vi tror at det er vigtigt, at man giver plads til de modstridende følelser, der kan opstå når man er på barsel. At det både kan være hyggeligt og kedeligt. Og så skal vi både kulturelt og politisk acceptere at kvinder er forskellige. Nogle trives rigtig godt med at gå hjemme, andre trives rigtig dårligt med det. Og man er ikke en bedre eller dårligere mor uanset hvor lang barsel man tager. Vi har talt med mødre, der har haft psykiske reaktioner, fordi de pressede sig selv ind i en form de ikke trives i. Det påvirker både barnet og familien som helhed.

 

Hvad mener i der er galt med barslen i dag?

Vi har gode barsels vilkår i Danmark, det må vi ikke glemme. Muligheden for at gå hjemme med sit barn i op til et år og være økonomisk sikret er ret unik. Man kan altid gøre ting bedre, ønske sig mere tid, men vi skal også værdsætte de muligheder vi har.
Når det er sagt, så har en kultur, som trækker veksler tilbage til dengang kvinder hørte til i hjemmet. I Danmark er det overvejende kvinder der afholder barselsorlov. I gennemsnit afholder kvinder 297,3 dages barsel mod mænd der i gennemsnit afholder 30,7 dages barsel. Det svarer til at danske kvinder i gennemsnit tager 91 % af barslen og mænd 9 %. Der er en masse gode argumenter for hvorfor billedet ser sådan ud. Men det handler i høj grad om kultur og hvad vi er vant til.
Begge køn skal være med til at skabe en kulturændring, hvor moderen ikke partout behøver at tage et helt års barsel og hvor kvinder også skal give mænd lov til at få noget af barslen. Mænd er også underlagt en kultur og det kan være svært som mand at insistere på at få barsel, både i familien og på arbejdspladsen.
Overordnet skal barselsreglerne være nemmere at gennemskue. Arbejdspladser og medarbejdere skal guides i, hvordan man kan lave fleksible løsninger omkring barselsorloven, hvis der er behov for det.

Hvad er jeres ønskescenarie?

Det bliver lidt en gentagelse, men mange kvinder oplever svære følelser, såsom øget sårbarhed, bekymring, tab og ensomhed under deres barsel. Det kan være svært at sætte ord på vanskelighederne, fordi der samtidig opstår en følelse af skam, fordi man ikke lever op til sine egne eller omgivelsernes forventninger til moderskabet
Vores ønskescenarie er, at der er plads til alle følelser og oplevelser. Vi skal også kunne snakke om det der er svært uden at føle os som dårlige mødre eller være bange for at sundhedsplejersken tager barnet med. Vi skal være mindre berøringsangste over for det svære, fordi det gør det lidt lettere at være i.

Hvad er målet?

Vores eget konkrete mål lige nu, er at skabe et barselshus i Aarhus. Vi vil tilbyde aktiviteter og debat arrangementer omkring det at blive forældre, både for første, anden og fjerde gang.
Vi vil da gerne være med til at understøtte en ny barselskultur, hvor både mødre og fædre har god plads til at være der for barnet og tale om alle de følelser det involverer at blive forældre. Det er en omvæltning i livet for alle!

Kan man støtte jer/projektet ?

I forbindelse med vores debatsalon i Aarhus fik vi Line Jensen illu til at lave en poster til os med teksten ”Det er bare en fase”.
Man kan købe den hos os i Aarhus eller på Line’s hjemmeside. https://linejensen.org/

Vi har netop stiftet Foreningen Bedre Barsel, så meget snart er der også mulighed for at støtte os med donationer. Følg med i vores proces på Instagram eller Facebook – og vores nye hjemmeside bedrebarsel.dk, som meget snart lanceres.

 

Hvad har i ellers på hjerte?

Det føles vigtigt at understrege at vi ikke er tilhængere af en bestemt måde at forvalte moderskabet, forældreskabet og barselsorloven på. Ligesom vi som mennesker er forskellige, så skal der også være plads til nuancer omkring det lille barn.

Vi vil tillade os at citere Line Kjeldsen Jensen fra vores debatsalon i København. Hun sagde: ”Vi er alle sammen lortemødre, men vi er også de bedste mødre vores børn kan få”.

Og som frøen i Cykelmyggen Egon siger: Ingen ved alt. Det må være vores mantra. Vi har ikke svaret.

 

Kort om kvinderne bag BedreBarsel:
Louise Cathrine Nørmark, socialrådgiver og cand.pæd.soc (til juli). Jeg har tre børn i alderen 15, 12 og en på 20 mdr.
Kristine Vestergaard Bjerre, cand. mag i oplevelsesøkonomi og selvstændig. Har Otto på 2 år og er gift med Kresten, som jeg bor med i Aarhus.

 

LÆS OGSÅ: En sand fortælling om en barsel der slet ikke var sjov

Del filterfri.com
Nicola -

About the Author

Nicola -

Det tog mig 4 år at blive uddannet journalist og nu hvor jeg har haft mor-titlen i 4 år er jeg endelig ved at have indset, at mor-rollen er temmelig utaknemmelig og jeg har for længst opgivet at komme med i Superligaen for mødre, den Store Bagedyst og BoBedre! Til gengæld er jeg ved at være temmelig habil til at takle grums, rod og kaos!

Follow Nicola -:


Du ska' da ha' de nye #ARTIKLER direkte i din indbakke ?
Gå aldrig mere glip af grumset og ufiltrerede sandheder om livet med børn

>